Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh

DANH SÁCH CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

TT

Ngành

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội - Mã trường GHA

1

Bộ phận phụ trách về quy chế

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0911763474

nthoa@utc.edu.vn

Trần Thị Hạnh Hương 

CVC Phòng KT&ĐBCLĐT

0979389372

huongtc@utc.edu.vn

2

Bộ phận phụ trách trang thông tin tuyển sinh

Phạm Duy Anh

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0348321097

phamduyanh@utc.edu.vn

Hàn Duy Phong

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

0396666831

phong4520@gmail.com

3

Bộ phận xử lý phần mềm tuyển sinh

Hoàng Văn Thông

Trưởng Khoa CNTT

0988113679

thonghv@utc.edu.vn

Trần Thị Hạnh Hương 

CVC Phòng KT&ĐBCLĐT

0979389372

huongtc@utc.edu.vn

4

Bộ phận tư vấn ngành nghề

 

 

 

 

4.1

Ngành Quản trị kinh doanh

Nguyễn Cao Ý

Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

0906207987

ynguyencao82@gmail.com

4.2

Ngành Kế toán

Phạm Thị Lan Anh

Trưởng bộ môn Kế toán – Kiểm toán

0989388793

ptlananh@utc.edu.vn

4.3

Ngành Kinh tế

Nguyễn Văn Khoa

GV Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông

0911641978

nvkhoa@utc.edu.vn

4.4

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trịnh Thanh Thủy

GV Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch

0914365166

trinhthanhthuy25@gmail.com

4.5

Ngành Khai thác vận tải

Nguyễn Thị Hồng Mai

Trưởng Bộ môn Vận tải đường bộ thành phố

0912631137

hmai.vtdb.gtvt@gmail.com

4.6

Ngành Kinh tế vận tải

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng khoa Vận tải kinh tế

0913544562

hanhgtvt@gmail.com

4.7

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Đinh Thị Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT

0904395758

dinhthanhbinh@utc.edu.vn

4.8

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Chu Kiều Linh

Phụ trách Bộ môn

0984275858

linhck@utc.edu.vn

4.9

Ngành Toán ứng dụng

Mai Nam Phong

Phó Trưởng khoa KHCB

0988711588

mnphong@utc.edu.vn

4.10

Ngành Công nghệ thông tin

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4.11

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Cao Minh Quý

Phó Trưởng khoa Môi trường & ATGT

0989992768

caominhquy@utc.edu.vn

4.12

Ngành Kỹ thuật môi trường

4.13

Ngành Kỹ thuật cơ khí

Trần Thị Vân Nga

Trưởng Bộ môn Công nghệ giao thông

0913596858

ngattv@utc.edu.vn

4.14

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Đinh Thị Thanh Huyền

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật máy

0979721484

huyentdinh@utc.edu.vn

4.15

Ngành Kỹ thuật nhiệt

Trương Minh Thắng

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

0936169626

tmthangdhgt@gmail.com

4.16

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Mai Văn Thắm

Phó Trưởng Bộ môn Đầu máy toa xe

0913383319

mvthamdmtx@gmail.com

Nguyễn Lâm Khánh

Trưởng Bộ môn Máy xây dựng

0914562038

lamkhanhdhgt@gmail.com

4.17

Ngành Kỹ thuật ô tô

Trần Văn Như

Phó Trưởng Bộ môn Cơ khí ô tô

0972020094

vannhu.tran@utc.edu.vn

4.18

Ngành Kỹ thuật điện

Võ Thanh Hà

GV bộ môn Kỹ thuật Điện

0912241365

vothanhha.ktd@utc.edu.vn

4.19

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện tử

0913233209

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

4.20

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Lê Thị Thúy Nga

Giảng viên chính bộ môn Điều khiển học

0987065998

lethuynga@utc.edu.vn

4.21

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng khoa KTXD

0973223400

nguyenxuanhuy@utc.edu.vn

4.22

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Nguyễn Viết Thanh

Phó Trưởng Khoa Công trình

0913080860

vietthanh@utc.edu.vn

4.23

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Xuân Tùng

Phó Trưởng Khoa Công trình

0983665321

ngxuantung@utc.edu.vn

Nguyễn Quang Tuấn

Phó Trưởng Khoa Công trình

0915245145

quangtuan.nguyen@utc.edu.vn

4.24

Ngành Kinh tế xây dựng

Phạm Thị Tuyết

Phó trưởng khoa Quản lý xây dựng

0988962869

tuyetpt78@gmail.com

4.25

Ngành Quản lý xây dựng

Nguyễn Hoàng Tùng

GV Bộ môn Dự án và quản lý dự án

0936038389

hoangtung@utc.edu.vn

4.26

Các ngành thuộc Khoa Đào tạo quốc tế

Trần Việt Hùng (Các ngành kỹ thuật)

Phó Trưởng Khoa Đào tạo quốc tế

0912338980

tranviethung@utc.edu.vn

Nguyễn Thị Vân Hà (Các ngành kinh tế)

Phó Trưởng Khoa Đào tạo quốc tế

0936062526

nguyenha@utc.edu.vn

II

Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM - Mã trường GSA

1

Bộ phận phụ trách về quy chế

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

Huỳnh Văn Quân

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

2

Bộ phận xử lý thông tin tuyển sinh

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008 

nvdu@utc2.edu.vn

Ngô Duy Tân

CV Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

0919486457

ndtan@utc2.edu.vn

3

Bộ phận tư vấn ngành nghề

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

Huỳnh Văn Quân

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

Ngô Duy Tân

CV Phòng KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

0919486457

ndtan@utc2.edu.vn