Quản trị kinh doanh

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Khoa Vận tải Kinh tế - Trường ĐH GTVT
TUYỂN SINH NĂM 2023
Ngành/Nhóm/Chuyên ngành xét tuyển
Mã xét tuyển
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
Thời gian
đào tạo 4 năm
Ngành Quản Trị Kinh Doanh
7340101
A00
A01
D01
D07
100
Quản trị kinh doanh –Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh
 
7340101QT
50
 
NGÀNH QTKD ĐÀO TẠO VƯỢT TRỘI
-        Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực trong kinh doanh như quản trị, tài chính, kế toán, sản xuất, nhân sự, chiến lược, marketing.
-        Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế CDIO
-        Tập trung rèn luyện kỹ năng THỰC CHIẾN trong kinh doanh cho sinh viên.
-        Đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, tham quan, khảo sát doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng mềm và cập nhật kiến thức thực tiễn trong kinh doanh cho sinh viên.
 
·       Sinh viên được đi thực tiễn nhiều lần tại doanh nghiệp