THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT - MÃ TUYỂN SINH GHA VÀ GSA

(Kèm theo Quyết định số 712/QĐ-ĐHGTVT
ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT).

2. Mã trường: GHA (Trụ sở chính tại Hà Nội) và GSA (Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh).

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):
- Trụ sở chính: Số 3 phố Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;
- Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Số 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: utc.edu.vn utc2.edu.vn

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
- Mã tuyển sinh GHA (tại Hà Nội): Website: tuyensinh.utc.edu.vn; Fanpage:dhgtvtcaugiay.
- Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM): Website: tuyensinh.utc2.edu.vn; Fanpage: utc2hcmc.

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
- Mã tuyển sinh GHA (tại Hà Nội): 024.37606352;
- Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM) 028.38962819.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT | Cổng thông tin tuyển sinh Đại học chính quy ĐH Giao thông vận tải (utc.edu.vn)