Kỹ thuật ô tô

NGÀNH: KỸ THUẬT Ô TÔ

Mã ngành xét tuyển7520130

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2023: 190

Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2023                       : 170

Chỉ tiêu theo kết quả học bạ THPT                                 :  0

Chỉ tiêu theo kết quả ĐGTD năm 2023 của ĐH BKHN : 20

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: 

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2021

NĂM 2022

25.10

24.85

Không xét tuyển

Không xét tuyển

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)