Kỹ thuật cơ khí

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành xét tuyển7520103

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2023: 160

Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2023                       : 90

Chỉ tiêu theo kết quả học bạ THPT                                 : 50

Chỉ tiêu theo kết quả ĐGTD năm 2023 của ĐH BKHN : 20

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2021

NĂM 2022

24.40

23.60

25.67

26.90

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ, có thể lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)