Kỹ thuật nhiệt

NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT

Mã ngành xét tuyển7520115

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2023: 80 

Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2023                       : 45

Chỉ tiêu theo kết quả học bạ THPT                                 : 25

Chỉ tiêu theo kết quả ĐGTD năm 2023 của ĐH BKHN : 10

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2021

NĂM 2022

23.75

21.25

23.52

25.17

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)