Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao (Khoa đào tạo quốc tế)

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2021

(Dự kiến)

 (Tuyển sinh Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, du học và liên kết quốc tế)

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 để xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450 chỉ tiêu (400 chỉ tiêu thuộc các chương trình tiên tiến & chất lượng cao; 50 chỉ tiêu thuộc các chương trình liên kết quốc tế)

5. Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Theo thông tin chi tiết tuyển sinh (phía dưới)

6. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Kênh Tư vấn tuyển sinh của Khoa Đào tạo quốc tế

 

Thông tin chương trình tiên tiến - chất lượng cao

Thông tin chương trình liên kết quốc tế