Cách thức đăng ký online vào trường ĐH Giao thông vận tải (2016)

Cách thức đăng ký online vào trường ĐH Giao thông vận tải (2016)

Để thực hiện việc đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Giao thông vận tải online thi sinh thực hiện các bước sau:

Đăng nhập vào trang web https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp trong kỳ thi thpt quốc gia năm 2016

- Chọn nhóm xét tuyển GXA

- Thực hiện việc chọn mã trường và mã ngành xét tuyển theo hướng dẫn

Lưu ý: Nhóm xét tuyển GAX gồm 12 trường ĐH của khu vực Hà Nội trong đó có trường ĐH Giao thông vận tải (GHA)

 

Danh mục tin: