Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT xác nhận nhập học qua Bưu điện (Cập nhật 17h00 hàng ngày)

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT xác nhận nhập học qua Bưu điện (Cập nhật 17h00 hàng ngày)
stt mahoso CMT hoten ngaysinh gioitinh manganh
698 005577 001202028989 HOÀNG ANH TÚ 09-07-2002 Nam 7520207
1118 000868 031201008833 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 01-02-2001 Nam 7520320
1134 004836 031200001978 NGUYỄN VŨ LONG NHẬT 27-05-2000 Nam 7340101
1748 007341 125912824 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 26-10-2000 Nữ 7840101
2376 001960 034201006026 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 23-12-2001 Nam 7580201
2775 005685 231430736 NGUYỄN VĂN KHÁNH 24-03-1998 Nam 7520115
2878 006209 184367187 VÕ THỊ XUÂN 07-06-1999 Nữ 7340101
1196 002055 031201001968 PHẠM ANH TUẤN 28-06-2001 Nam 7840104
1281 002338 071113594 NGUYỄN THỊ THU HIÊN 29-07-2001 Nữ 7840104
1518 004026 030201004502 LƯƠNG VĂN DUY 11-09-2001 Nam 7480201
1736 008906 125931292 NGUYỄN VĂN ƯỚC 12-03-2000 Nam 7580201QT-01
2242 001322 034202001034 PHẠM BÁ VƯƠNG 02-03-2002 Nam 7580302
2248 002215 034302003864 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 16-10-2002 Nữ 7580302
2546 002439 038202015801 BÙI MINH ĐỨC 17-02-2002 Nam 7580201
2771 005990 187929025 THÁI LÊ XUÂN 04-05-2002 Nam 7480201
2840 004386 187856543 NGUYỄN TRUNG HIẾU 24-02-2001 Nam 7520130
2898 004081 044202004076 TƯỞNG QUỐC HƯNG 29-10-2002 Nam 7580205-01
2938 002746 241928375 TRẦN MAI ĐÌNH ANH 04-09-2001 Nam 7520115

 

Danh mục tin: