HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN BẰNG HÌNH XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN BẰNG HÌNH XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

Thí sinh muốn nộp Đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì "Điểm xét tuyển" phải lớn hơn hoặc bằng “Điểm nhận hồ sơ” của ngành đó được công bố trong thông báo số 359/TB-ĐHGTVT ngày 18/05/2020 của trường Đại học GTVT.

 

Ví dụ chọn tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa):

 

1.  Điểm TB môn 1

=

Điểm TB môn Toán lớp 10 + Điểm TB môn Toán lớp 11 + Điểm TB môn Toán HK 1 lớp 12

3

2.  Điểm TB môn 1

=

Điểm TB môn Lý lớp 10  +  Điểm TB môn Lý lớp 11 + Điểm TB môn Lý HK 1 lớp 12

3

3.  Điểm TB môn 3

=

Điểm TB môn Hóa lớp 10 + Điểm TB môn Hóa lớp 11 + Điểm TB môn Hóa HK 1 lớp 12

3

 

Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Cách xét: Không phân biệt tổ hợp xét tuyển. Do đó, thí sinh nên chọn tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất để đăng ký xét tuyển.

Cách tính tương tự với các tổ hợp xét tuyển khác.

Danh mục tin: