Lịch sinh hoạt công dân Khóa 59

Lịch sinh hoạt công dân Khóa 59

Kính gửi: Các sinh viên khóa 59

Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học cho khóa 59 theo thông báo trong file đính kèm (trang 2,3)

Đây là hoạt động bắt buộc theo quy định của Bộ  Giáo dục & Đào tạo. Đề nghị các sinh viên Khóa 59 nghiêm túc thực hiện

 

Danh mục tin: