Thông báo khẩn về việc ghi mã ngành xét tuyển (2016)

Thông báo khẩn về việc ghi mã ngành xét tuyển (2016)

Hiện nay trường ĐH Giao thông vận tải nhận được một số hồ sơ qua bưu điện, trong phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh ghi mã ngành theo danh mục mã ngành cấp 4, khác với danh mục ngành của các trường trong nhóm GX hiện tại 
Để đảm bảo quyền lợi của mình, trường đại học Giao thông vận tải đề nghị các thí sinh tra cứu thông tin mã ngành của các trường trong nhóm GX tại website http://tsgx.vn/tim-kiem-theo-truong và khai trong phiếu đăng ký xét tuyển theo đúng mã ngành như quy định
Danh mục tin: