Thông báo về công tác tổ chức đào tạo khóa 59

Thông báo về công tác tổ chức đào tạo khóa 59

Kính gửi: Sinh viên Khóa 59

Nhà trường thông báo về công tác tổ chức đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy khóa 59

Các em đọc chi tiết trong file đính kèm

Trân trọng,

Đính kèm: 
Danh mục tin: