Thông báo về thời gian nhập học và thủ tục nhập học Khóa 59

Thông báo về thời gian nhập học và thủ tục nhập học Khóa 59

1) Nhà trường tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 59 vào 3 ngày 21, 22, 23/8/2018. Các sinh viên nhập học theo khung thời gian quy định trong giấy báo nhập học.

2) Địa điểm nhập học: Hội trường lớn, Đại học Giao thông vận tải, Số 3 phố Cầu Giấy – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

3) Các sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo quy định ghi trong giấy báo nhập học.

4) Các sinh viên đăng nhập website http://nhaphoc.utc.edu.vn để thực hiện việc việc khai báo thông tin theo quy định trong giấy báo nhập học. Việc khai báo là bắt buộc và phải hoàn thành trước 15/8/2018, sau khi khai báo thí sinh in đơn xin nhập học, ký tên và mang nộp khi nhập học.

5) Nhà trường bố trí 500 chỗ ở trong Ký túc xá cho sinh viên Khóa 59 tại số 99 Nguyễn Chí Thanhdanh sách các sinh viên đủ điều kiện ở Ký túc xá được công bố trước 18/8/2018 tại website http://ts.utc.edu.vn. Các sinh viên đủ điều kiện có thể vào ở ký túc xá từ 18/8/2018 để ổn định chỗ ở trước khi nhập học. 

 

 

 

Danh mục tin: