Thông báo về thời gian tra cứu kết quả xét tuyển

Thông báo về thời gian tra cứu kết quả xét tuyển

Kính gửi các Phụ huynh và các thí sinh
Hiện tại Nhà trường vẫn đang cố gắng cập nhật điểm lên hệ thống.
Dự kiến 20h30 đường link tra cứu sẽ hoạt động.
Trân trọng!

Danh mục tin: