Thông báo xét tuyển ĐHCQ năm 2020 theo kết quả học bạ THPT (đợt bổ sung) (Mã xét tuyển GHA, tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội)