Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 24.05.2020