Trường Đại học Giao thông vận tải xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2018 căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm vừa qua

Trường Đại học Giao thông vận tải xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2018 căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm vừa qua

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xac-dinh-chi-tieu-dai-hoc-2018-...

Lãnh đạo trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, công tác khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp đã được trường triển khai thường xuyên nhằm hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. Đồng thời cũng là một kênh thông tin để Nhà trường minh bạch hóa kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo với xã hội, doanh nghiệp sử dụng lao động và người học.

Việc có được những thông tin chính xác về việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên sẽ giúp xây dựng kế hoạch, điều chỉnh tăng giảm chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo.

Chính vì vậy, nhà trường đã tiến hành khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp từ năm 2012 đến năm 2016 thông qua phần mềm theo địa chỉ: alumni.utc.edu.vn.

Cụ thể, nhà trường đã tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp các khóa 52,53,54 tại cả 2 cơ sở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng khảo sát được tiến hành đầy đủ trên 28 mã ngành đào tạo của Nhà trường (trong đó có cả các chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến), đồng thời yếu tố vùng miền, giới tính cũng được quan tâm.

Nhà trường khảo sát bằng hình thức gọi điện thoại, email, phỏng vấn trực tiếp.

Số liệu của cả 2 cơ sở cho thấy, tổng số sinh viên được khảo sát có phản hồi là 4404 trên 6000 chiếm 73.4%, trong đó số sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 4088 chiếm 92,83%

Lãnh đạo trường ĐH Giao thông vận tải cho rằng, nhà trường căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên Nhà trường đã thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2018.

Đồng thời lên kế hoạch đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm trong những năm tiếp theo.

Được biết, năm 2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn Trường ĐH Giao thông Vận tải là 5000. (Cơ sở Hà Nội: 3500; Phân hiệu tại TP HCM: 1500).

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 sẽ không thay đổi nhiều

 

Danh mục tin: