Xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học bạ THPT (Mã tuyển sinh GHA, tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội)

Xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học bạ THPT (Mã tuyển sinh GHA, tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội)