Kỹ thuật cơ khí động lực

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Mã ngành xét tuyển7520116

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2023: 175

Chỉ tiêu theo kết quả thi THPT năm 2023                       : 95

Chỉ tiêu theo kết quả học bạ THPT                                 : 60

Chỉ tiêu theo kết quả ĐGTD năm 2023 của ĐH BKHN : 20

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2021

NĂM 2022

22.85

21.65

18.00

24.22

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)