Công bố danh sách sinh viên đã nhập học và danh sách sinh viên chưa nhập học

Công bố danh sách sinh viên đã nhập học và danh sách sinh viên chưa nhập học

Phòng Đào tạo đại học công bố:

- Danh sách sinh viên ĐHCQ K59 đã nhập học xem tại file đính kèm: "DSSV K59 ĐÃ NHẬP HỌC"

- Danh thí sinh trúng tuyển chưa làm thủ tục nhập học xem tại file đính kèm: "DSSV K59 CHƯA NHẬP HỌC"

- Các thí sinh có tên trong danh sách chưa nhập học cần khẩn chương đến phòng Đào tạo Đại học để hoàn thành các thủ tục nhập học. Sau thời gian theo quy định, nếu thí sinh không đến nhập học Nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển.

- Sinh viên có tên trong danh sách đã nhập học cần tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị theo lớp đã được xếp.

- Nếu có thắc mắc liên quan đến các thủ tục nhập học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo Đại học (tiếp nhận và giải đáp tại phòng: 110-A9). ĐT hỗ trợ: 0904.670.149

Danh mục tin: