DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (đợt 2)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (đợt 2)

TT

Họ tên

Ngày sinh

Ghi chú

1

Vũ Đức Tài

30/3/2001

 

2

Mai Văn Hùng

13/8/2000

 

3

Trần Anh Tú

15/6/2001

 

4

Hồ Phan Duy Thành

22/4/2001

 

5

Cấn Ngọc Khải

27/10/2001

 

6

Lại Quang Trung

25/7/2001

 

7

Nguyễn Linh Chi

24/1/2001

 

8

Phạm Tuấn Dũng

23/10/2001

 

9

Nguyễn Thành Long

10/12/2001

 

10

Nguyễn Phi Kiên

17/1/2001

 

11

Trần Văn Mạnh

30/9/2001

 

12

Nguyễn Thị Yến Xuân

16/2/2001

 

13

Nguyễn Văn Khải

14/10/2001

 

14

Chu Bá Sơn

29/7/2001

 

15

Đào Tuấn Anh

13/8/2001

 

16

Phạm Văn Tới

10/6/2001

 

17

Lưu Thế Mạnh

23/2/2001

Chưa nộp tiền

18

Bùi Thanh Tùng

29/9/2001

 

19

Nguyễn Quang Anh

7/5/2001

 

20

Nguyễn Việt Anh

5/3/2001

 

21

Nguyễn Tài Dũng

25/4/2001

 

22

Nguyễn Công Hậu

24/9/2001

 

23

Vũ Anh Quân

9/9/2001

 

24

Ngô Hữu Thành

4/8/2001

 

25

Phạm Minh Đức

12/7/2001

 

26

Ngọ Quang Huy

11/12/2001

 

27

Đặng Võ Hoàng

2/9/2001

 

28

Trịnh Xuân Anh

18/3/2001

 

29

Nguyễn Đăng Tùng

3/12/2001

 

30

Lê Đặng Hiền Tâm

7/12/2001

 

31

Phạm Minh Chiến

5/8/2001

 

32

Nguyễn Minh Hiếu

13/8/2001

 

33

Bùi Ngọc Thủy

3/7/2001

 

34

Bùi Mạnh Tùng

10/11/2001

 

 

Danh mục tin: