DANH SÁCH LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 59

DANH SÁCH LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 59

Nhà trường công bố:

- Danh sách lớp ĐH hệ chính quy khóa 59. Sinh viên xem tại file: "1. Danh sách lớp"

- Lịch sinh hoạt theo lớp xem tại file: "2. Lịch sinh hoạt lớp"

- Thời gian học chính khóa từ 17/9, thời khóa biểu được cập nhật vào tài khoản sinh viên trên trang quản lý đào tạo (qldt.utc.edu.vn)

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách lớp, nếu có thắc mắc: Liên hệ phòng 110 - A9 (phòng ĐTĐH) trước 17h00 ngày 14/9/2018.

Danh mục tin: