Danh sách thí sinh xác nhận nhập học qua đường bưu điện tính đến 17h00 ngày 12/8/2018 (thí sinh tra theo thứ tự Sở GD-ĐT)

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học qua đường bưu điện tính đến 17h00 ngày 12/8/2018 (thí sinh tra theo thứ tự Sở GD-ĐT)

Các sinh viên thuộc danh sách đính kèm đã được Nhà trường gửi giấy báo nhập học qua đường bưu điện.

Danh mục tin: