Danh sách thí sinh xác nhận nhập học qua đường bưu điện tính đến 17h00 ngày 12/8/2018 (thí sinh tra theo thứ tự Sở GD-ĐT)