Kiểm tra thông tin đăng ký nguyện vọng (2016)

Kiểm tra thông tin đăng ký nguyện vọng (2016)

Kính  gửi: Các thí sinh đăng ký tuyển sinh qua đường bưu điện và đăng ký trực tiếp ở trường

Trường ĐH Giao thông vận tải đề nghị các thí sinh kiểm tra thông tin nguyện vọng các ngành đăng ký trên trang: thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Nếu có sai khác gì so với bản đăng ký, liện lạc theo số điện thoại 0911.931.727 để được đính chính trước khi xét tuyển chính thức (trường hợp không sai khác đề nghị thí sinh ko liên lạc)  

Danh mục tin: