Mẫu phiếu ĐKXT vào nhóm GX (2016)

Mẫu phiếu ĐKXT vào nhóm GX (2016)

Các bạn thí sinh thân mến!

Trường ĐH Giao thông vận tải thực hiện phương thức xét tuyển theo nhóm GX gồm 12 trường ĐH kỹ thuật và kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

Tham gia tuyển sinh trong nhóm GX thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển các ngành mà thí sinh mong muốn, cụ thể:

- Thí sinh được đăng ký 4 trường nếu mỗi trường đăng ký 1 nguyện vọng

- Thí sinh được đăng ký 2 trường nếu mỗi trường đăng ký 2 nguyện vọng

- Các nguyện vọng trong nhóm được xếp ưu tiên theo thứ tự (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, nguyện vọng 4)

- Thí sinh trúng nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo để chống ảo.

Ngoài ra thí sinh có thể đăng ký 2 nguyện vọng vào 1 trường trong nhóm và 2 nguyện vọng vào một trường ngoài nhóm bằng cách sử dụng 2 phiếu đăng ký xét tuyển, một phiếu theo mẫu của nhóm GX để đăng ký vào 1 trường thuộc nhóm và 1 phiếu theo mẫu chung của Bộ để đăng ký vào trường ngoài nhóm

Thí sinh tải mẫu Phiếu ĐKXT tại đây (Mau Phieu DKXT nhom GX.doc)

Danh mục tin: