Thông báo về việc khai thông tin nhập học

Thông báo về việc khai thông tin nhập học

Kính gửi: Các sinh viên khóa 59

Để hoàn thiện thủ tục nhập học Nhà trường đề nghị

1) Các sinh viên khóa 59 khẩn trương hoàn thành việc khai thông tin nhập học trên website nhaphoc.utc.edu.vn trong ngày 15/8/2018

2) Các sinh viên bị mất hoặc thất lạc giấy báo nhập học được cấp lại trong ngày 16/8/2018 và phải hoàn thành việc khai thông tin nhập học trong ngày 17/8/2018

3) Các sinh viên đến nhập học theo đúng khung giờ quy định

 

Danh mục tin: