Trường Đại học Giao thông vận tải tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2019 do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Nghệ An, Thanh Hóa

Trường Đại học Giao thông vận tải tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2019 do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Nghệ An, Thanh Hóa