ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT - MÃ TUYỂN SINH GHA VÀ GSA

(Kèm theo Quyết định số 712/QĐ-ĐHGTVT
ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)I. Thông tin chung
1. Tên cơ sở đào tạo:
Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT).
2. Mã trường: GHA (Trụ sở chính tại Hà Nội) và GSA (Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí
Minh).

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):
- Trụ sở chính: Số 3 phố Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;
- Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Số 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng
Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: utc.edu.vn utc2.edu.vn
5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
- Mã tuyển sinh GHA (tại Hà Nội): Website: tuyensinh.utc.edu.vn; Fanpage:dhgtvtcaugiay.
- Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM): Website: tuyensinh.utc2.edu.vn; Fanpage:
utc2hcmc.

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
- Mã tuyển sinh GHA (tại Hà Nội): 024.37606352;
- Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM) 028.38962819.

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Địa chỉ công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện
tử của Trường Đại học GTVT:
https://www.utc.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cuasinh-vien-da-tot-ng...

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Danh mục tin: