Điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2020 theo kết quả học bạ THPT

Điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2020 theo kết quả học bạ THPT

 

Trường Đại học Giao thông vận tải (mã tuyển sinh GHA) thông báo tới toàn thể thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 theo kết quả học bạ THPT lịch thí sinh được phép điều chỉnh sai sót thông tin đã đăng ký xét tuyển (nếu có nhu cầu) như sau:

- Từ 8h00 đến 22h00 ngày 26/6/2020: Các thí sinh có số hồ sơ từ 0001 đến 2000 truy cập theo đường link được nhà trường cung cấp và điều chỉnh sai sót, bổ sung minh chứng nếu có;

- Từ 8h00 đến 22h00 ngày 27/6/2020: Các thí sinh có số hồ sơ từ 2001 đến 4000 truy cập theo đường link được nhà trường cung cấp và điều chỉnh sai sót, bổ sung minh chứng nếu có;

- Từ 8h00 đến 22h00 ngày 28/6/2020: Các thí sinh có số hồ sơ từ 4001 đến 6000 truy cập theo đường link được nhà trường cung cấp và điều chỉnh sai sót, bổ sung minh chứng nếu có;

- Từ 8h00 đến 22h00 ngày 30/6/2020: Các thí sinh còn lại truy cập theo đường link được nhà trường cung cấp và điều chỉnh sai sót, bổ sung minh chứng nếu có;

Thí sinh lưu ý:

+ Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển một lần duy nhất theo lịch trên. Đề nghị Thí sinh kiểm tra thật kỹ để đảm bảo tất cả thông tin đăng ký xét tuyển hoàn toàn chính xác, đặc biệt các thông tin khai trên phần mềm đăng ký xét tuyển (khai online) phải hoàn toàn khớp với các minh chứng đính kèm. Nếu các thông tin khai online và minh chứng không khớp, hồ sơ sẽ bị loại.

+ Đường link trang web để thí sinh thực hiện điều chỉnh thông tin được gửi đến thí sinh qua số điện thoại và email của thí sinh.

+ Để biết số hồ sơ, thí sinh tra cứu tại: https://xettuyen.utc.edu.vn/tra-cuu

Nhà trường thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.

 

 

Danh mục tin: