Công văn Hướng dẫn tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn Hướng dẫn tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các văn bản để thí sinh, sở giáo dục và đào tạo (trường trung học phổ thông và các đơn vị khác được phân công đối với thí sinh thuộc phạm vi phụ trách), cơ sở đào tạo (CSĐT) để triển khai thực hiện.
- Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 bạn hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Quy chế tuyển sinh);
- Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.
Để thống nhất triển khai nhiệm vụ và tiến độ, Bộ GDĐT đề nghị thí sinh, sở giáo dục và đào tạo, CSĐT thực hiện các quy định tại các văn bản nêu trên và đặc biệt lưu ý những nội dung sau:
1. Hướng dẫn đối với thí sinh
2. Hướng dẫn đối với các sở giáo dục và đào tạo
3. Hướng dẫn đối với các cơ sở đào tạo
4. Các phụ lục hướng dẫn thông tin phục vụ xét tuyển, chế độ ưu tiên, mẫu đơn đăng ký...

Chi tiết công văn xem file đính kèm

Danh mục tin: