Danh sách thí sinh gửi Đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng học bạ qua đường bưu điện (cập nhật 17h00 hàng ngày)

Danh sách thí sinh gửi Đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng học bạ qua đường bưu điện (cập nhật 17h00 hàng ngày)

LƯU Ý: THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ ONLINE THÀNH CÔNG KHÔNG GỬI HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN ĐẾN TRƯỜNG


1 Nguyễn Văn An An 03/10/2002  
2 Nguyễn Công An An 23/10/2002  
3 Võ Thành An An 15/11/2002  
4 Bùi Ngọc Anh Anh 14/08/2002  
5 Nguyễn Tuấn Anh Anh 16/08/2002  
6 Nguyễn Đức Anh Anh 11/11/2002  
7 Trần Nguyệt Anh Anh 21/07/2002  
8 Lê Tuấn Anh Anh 28/12/2002  
9 Hà Minh Anh Anh 13/11/2002  
10 Nguyễn Ngọc Anh Anh 18/06/2002  
11 Trần Thị Lan Anh Anh 18/10/2002  
12 Nguyễn Tuấn Anh Anh 27/01/2002  
13 Đinh Lan Anh Anh 19/07/2002  
14 Lê Thi Hoàng Anh Anh 10/04/2002  
15 Trần Thị Phương Anh Anh 25/08/2002  
16 Nguyễn Đức Anh Anh 11/09/2002  
17 Nguyễn Quốc Anh Anh 29/11/2002  
18 Lê Hồng Anh Anh 04/11/2002  
19 Nguyễn Thị Hồng Anh Anh 20/04/2001  
20 Nguyễn Trọng Hoàng Anh Anh 21/08/2002  
21 Nguyễn Viết Thế Anh Anh 22/11/2002  
22 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 28/03/2002  
23 Lương Thị Ngọc Anh Anh 06/04/2002  
24 Nghiêm Kỳ Anh Anh 02/06/2002  
25 Nguyễn Tuấn Anh Anh 19/10/2002  
26 Nguyễn Bá Việt Anh Anh 17/02/2002  
27 Hoàng Kiều Anh Anh 07/09/2002  
28 Dương Nhật Quỳnh Anh Anh 22/11/2002  
29 Dương Nguyễn Quỳnh Anh Anh 06/12/2002  
30 Lại Đức Anh Anh 08/09/2002  
31 Phạm Thế Anh Anh 09/09/2002  
32 Nguyễn Đức Anh Anh 25/02/2002  
33 Lương Thị Ánh Ánh 21/11/2002  
34 Lại Thị Thúy Ánh Ánh 26/10/2002  
35 Lại Thị Thúy Ánh Ánh 26/10/2002  
36 Dương Đức Ánh Ánh 04/11/2002  
37 Dương Đức Ánh Ánh 04/11/2002  
38 Đào Ngọc Ánh Ánh 16/05/2002  
39 Nguyễn Ngọc Ánh Ánh 13/11/2001  
40 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ánh 13/10/2002  
41 Ngô Duy Ba Ba 04/12/2002  
42 Phạm Tiến Bảo Bảo 29/09/2002  
43 Nguyễn Quang Bảo Bảo 17/02/2002  
44 Hoàng Ngọc Bảo Bảo 15/01/2002  
45 Lê Đình Biển Biển 12/08/2001  
46 Hoàng Đức Bình Bình 26/01/2002  
47 Vũ Thanh Bình Bình 25/11/2002  
48 Lê Thị Quỳnh Chi Chi 31/10/2002  
49 Đặng Huyền Chi Chi 28/02/2002  
50 Nguyễn Ngọc Chi Chi 23/08/2002  
51 Lê Thị Kim Chi Chi 13/07/2002  
52 Đỗ Văn Chiến Chiến 08/09/2002  
53 Lê Trung Chiến Chiến 09/09/2002  
54 Nguyễn Văn Chiến Chiến 08/01/2002  
55 Nguyễn Duy Chiến Chiến 02/09/2002  
56 Nguyễn Văn Chiều Chiều 10/07/2002  
57 Đồng Minh Chính Chính 05/06/2002  
58 Mùa A Chông Chông 19/08/2002  
59 Nguyễn Đình Công Công 08/10/2002  
60 Luyện Hữu Công Công 22/02/2002  
61 Phạm Gia Cương Cương 09/11/2002  
62 Phạm Mạnh Cường Cường 07/01/2002  
63 Nguyễn Hùng Cường Cường 17/11/2002  
64 Trần Chí Cường Cường 05/09/2002  
65 Nguyễn Văn Cường Cường 30/12/2002  
66 Trần Ngọc Đại Đại 10/08/2002  
67 Ninh Vĩnh Đạt Đạt 14/04/2002  
68 Nguyễn Thành Đạt Đạt 20/10/2002  
69 Trần Tiến Đạt Đạt 11/04/2002  
70 Phạm Tiến Đạt Đạt 23/09/2002  
71 Đoàn Thanh Đạt Đạt 24/10/2002  
72 Lương Thế Đạt Đạt 24/08/2001  
73 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 12/03/2002  
74 Đào Thị Diễm Diễm 31/01/2002  
75 Đồng Thị Diệu Diệu 02/01/2002  
76 Đặng Thị Diệu Diệu 10/07/2002  
77 Bùi Quốc Đông Đông 30/09/2002  
78 Phạm Huỳnh Đức Đức 01/01/2002  
79 Hoàng Nghĩa Đức Đức 03/09/2001  
80 Phạm Minh Đức Đức 03/10/2002  
81 Lê Minh Đức Đức 11/12/2002  
82 Bùi Minh Đức Đức 17/02/2002  
83 Nguyễn Hữu Đức Đức 06/02/2002  
84 Hoàng Pháp Đức Đức 15/04/2002  
85 Trần Nguyên Đức Đức 01/11/2002  
86 Phạm Ngọc Đức Đức 08/09/2002  
87 Ngô Đình Anh Đức Đức 26/07/2002  
88 Nguyễn Minh Đức Đức 12/02/2002  
89 Đỗ Việt Đức Đức 24/01/2002  
90 Vũ Mạnh Dũng Dũng 24/01/2002  
91 Phạm Tiến Dũng Dũng 07/03/2002  
92 Trần Văn Dũng Dũng 03/02/2002  
93 Nguyễn Đức Dũng Dũng 13/06/2002  
94 Lê Thị Ngọc Dương Dương 29/09/2002  
95 Nguyễn Văn Dương Dương 10/11/2002  
96 Phùng Thái Dương Dương 12/09/2002  
97 Đàm Tùng Dương Dương 24/08/2002  
98 Trần Đức Duy Duy 19/10/2002  
99 Đinh Nguyễn Tùng Duy Duy 28/08/2002  
100 Ngô Thị Duyên Duyên 25/03/2002  
101 Lương Thị Mỹ Duyên Duyên 21/12/2002 Thiếu học bạ/đơn xin xác nhận kết quả học tập
102 Nguyễn Thị Hương Giang Giang 12/07/2002  
103 Cao Thị Hương Giang Giang 08/09/2002  
104 Nguyễn Thị Minh Giang Giang 15/05/2002  
105 Nguyễn Thị Giang Giang 11/11/2002  
106 Nguyễn Công Giang Giang 22/03/2002  
107 Nguyễn Hương Giang Giang 17/10/2002  
108 Nguyễn Ngọc Giang Giang 03/06/2002  
109 Lê Thu Hà 03/01/2002  
110 Bùi Thu Hà 28/10/2002  
111 Chu Thị Thanh Hà 07/06/2002  
112 Đào Thị Việt Hà 23/08/2002  
113 Nông Thu Hà 18/05/2002  
114 Đoàn Phi Hải Hải 01/05/2002  
115 Lê Công Hải Hải 18/01/2002  
116 Nguyễn Ngọc Hân Hân 22/02/2002  
117 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 21/02/2002  
118 Phạm Thu Hằng Hằng 21/11/2002  
119 Nguyễn Thị Hằng Hằng 27/06/2002  
120 Khổng Thị Thu Hằng Hằng 24/10/2002  
121 Trần Đăng Hanh Hanh 10/08/2001  
122 Lê Thị Hồng Hạnh Hạnh 24/01/2002  
123 Hoàng Thị Hậu Hậu 14/07/2002  
124 Nguyễn Đình Hậu Hậu 29/11/2002  
125 Nguyễn Thúy Hiên Hiên 10/11/2002  
126 Phạm Thu Hiền Hiền 31/08/2002  
127 Trần Thị Thanh Hiền Hiền 24/11/2002  
128 Trương Thị Hiền Hiền 22/12/2002  
129 Phạm Thị Hiền Hiền 27/06/2002  
130 Lê Ngọc Hiệp Hiệp 28/03/2002 Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển
131 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 29/10/2002  
132 Trần Văn Hiếu Hiếu 07/05/2002  
133 Phạm Công Hiếu Hiếu 14/12/2002  
134 Phan Anh Hiếu Hiếu 27/09/2002  
135 Lê Trung Hiếu Hiếu 10/10/2002  
136 Trịnh Xuân Hiếu Hiếu 08/09/2002  
137 Nguyễn Đức Hiệu Hiệu 09/01/2002  
138 Ngô Thanh Hòa Hòa 06/02/2002  
139 Trần Minh Hòa Hòa 30/03/2002  
140 Nguyễn Thu Hoài Hoài 17/05/2002  
141 Bùi Văn Hoàn Hoàn 18/08/2002  
142 Lê Ngọc Hoàn Hoàn 16/05/2002  
143 Vũ Trần Hoàn Hoàn 22/02/2002  
144 Nguyễn Huy Hoàn Hoàn 10/07/2002  
145 Lưu Việt Hoàng Hoàng 21/01/2002  
146 Đỗ Huy Hoàng Hoàng 29/07/2002  
147 Trần Việt Hoàng Hoàng 14/2/2002  
148 Đỗ Huy Hoàng Hoàng 29/07/2002  
149 Vũ Văn Hoàng Hoàng 23/07/2002  
150 Trần Việt Hoàng Hoàng 26/07/2002  
151 Lương Huy Hoàng Hoàng 22/04/2002  
152 Nguyễn Đăng Hợp Hợp 02/01/2002  
153 Tô Văn Huân Huân 20/08/2002  
154 Nguyễn Văn Hùng Hùng 12/05/2002  
155 Trần Mạnh Hùng Hùng 28/03/2001  
156 Trần Hữu Hùng Hùng 14/03/2002  
157 Phan Việt Hùng Hùng 10/03/2002  
158 Nguyễn Quốc Hùng Hùng 31/10/2002  
159 Bùi Xuân Hùng Hùng 22/10/2002  
160 Hoàng Duy Hưng Hưng 21/01/2002  
161 Trần Việt Hưng Hưng 14/2/2002  
162 Phạm Quang Hưng Hưng 03/08/2002  
163 Nguyễn Lan Hương Hương 25/07/2002  
164 Trịnh Thị Lan Hương Hương 26/11/2002  
165 Nguyễn Mai Hương Hương 16/05/2002  
166 Trần Thị Hương Hương 03/01/2002  
167 Đặng Văn Huy Huy 27/07/2002  
168 Trần Văn Huy Huy 12/03/2002  
169 Lê Đình Huy Huy 26/02/2002  
170 Ngô Xuân Huy Huy 02/01/2002  
171 Nguyễn Quang Huy Huy 01/11/2002  
172 Đinh Đức Huy Huy 27/10/2002  
173 Đinh Vĩnh Huy Huy 03/02/2002  
174 Đỗ Thị Ngọc Huyền Huyền 06/04/2002  
175 Tạ Thị Bích Huyền Huyền 06/11/2002  
176 Nguyễn Thị Huyền Huyền 02/05/2002  
177 Vũ Thu Huyền Huyền 16/12/2002  
178 Lê Thị Thu Huyền Huyền 01/06/2002  
179 Nguyễn Ngọc Huyền Huyền 09/08/2002  
180 Tạ Thị Huyền Huyền 11/11/2002  
181 Nguyễn Đình Khải Khải 20/08/2002  
182 Phạm Ngọc Khanh Khanh 23/11/2002  
183 Lại Duy Khánh Khánh 10/04/2002  
184 Nguyễn Quốc Khánh Khánh 02/09/2002  
185 Trịnh Quốc Khánh Khánh 19/05/2002  
186 Đào Trọng Khánh Khánh 14/10/2002  
187 Võ Trung Kiên Kiên 23/01/2002  
188 Trần Thị Phương Lam Lam 12/01/2002  
189 Nguyễn Phúc Lâm Lâm 06/11/2002  
190 Nguyễn Hữu Lâm Lâm 16/03/2002  
191 Nguyễn Tùng Lâm Lâm 17/03/2002  
192 Lưu Thị Lan Lan 20/01/2002  
193 Vũ Văn Lăng Lăng 02/07/2002  
194 Nguyễn Thanh Lịch Lịch 15/09/2001  
195 Vũ Thị Hồng Liên Liên 23/02/2002  
196 Nguyễn Văn Linh Linh 15/08/2002  
197 Bùi Thị Khánh Linh Linh 20/06/2002  
198 Lê Thùy Linh Linh 10/01/2002  
199 Phạm Thị Thùy Linh Linh 06/06/2002  
200 Nguyễn Thị Ngọc Linh Linh 06/05/2002  
201 Nguyễn Thị Khánh Linh Linh 10/03/2002  
202 Nguyễn Khánh Linh Linh 04/04/2002  
203 Đào Phương Linh Linh 14/10/2002  
204 Vũ Thị Ngọc Linh Linh 24/08/2002  
205 Bùi Thị Thanh Loan Loan 25/11/2002  
206 Bùi Xuân Lộc Lộc 04/06/2002  
207 Đoàn Đức Lộc Lộc 23/09/2002  
208 Nguyễn Gia Long Long 25/10/2002  
209 Hoàng Thái Long Long 20/05/2002  
210 Đỗ Văn Lượng Lượng 18/01/2002  
211 Nguyễn Thị Luyến Luyến 23/08/2002  
212 Vũ Thị Ly Ly 26/12/2000  
213 Trịnh Thị Cẩm Ly Ly 09/12/2002  
214 Hồ Thảo Ly Ly 18/01/2002  
215 Trần Đình Trúc Ly Ly 12/11/2002  
216 Trần Thị Minh Lý 08/04/2002  
217 Vũ Ngọc Mai Mai 07/11/2002  
218 Vũ Thị Ngọc Mai Mai 18/01/2002  
219 Nguyễn Quỳnh Mai Mai 03/11/2002  
220 Phạm Thị Thanh Mai Mai 20/10/2001  
221 Lương Văn Mạnh Mạnh 20/07/2002  
222 Ngô Tiến Mạnh Mạnh 13/12/2002  
223 Bùi Văn Mạnh Mạnh 26/09/2002  
224 Trần Văn Mạnh Mạnh 12/06/2002  
225 Phan Thị Mến Mến 23/09/2002  
226 Trần Đình Minh Minh 15/11/2002  
227 Đỗ Ngọc Minh Minh 16/08/2002  
228 Trương Đức Minh Minh 15/07/2002  
229 Nguyễn Tuấn Minh Minh 06/10/2002  
230 Đào Lê Hùng Minh Minh 16/04/2002  
231 Trần Thảo My My 16/08/2002  
232 Bùi Huyền My My 14/11/2002  
233 Nguyễn Hà My My 21/08/2002  
234 Nguyễn Đỗ Hà My My 22/06/2002  
235 Phạm Thị Ngọc Mỹ Mỹ 21/09/2002  
236 Vũ Duy Nam Nam 14/09/2002  
237 Nguyễn Phương Nam Nam 25/03/2002  
238 Đinh Thành Nam Nam 10/05/2002  
239 Trần Duy Nam Nam 24/12/2002  
240 Bùi Hoàng Nam Nam 27/11/2002  
241 Lại Duy Nam Nam 16/07/2002  
242 Trần Nhật Nam Nam 15/05/2002  
243 Phạm Văn Năm Năm 26/08/2002  
244 Ngô Thị Nga Nga 27/12/2002  
245 Trịnh Phương Nga Nga 09/11/2002  
246 Phạm Thị Nga Nga 10/10/2002  
247 Bùi Thị Hằng Nga Nga 02/11/2002  
248 Dương Thị Thu Ngân Ngân 26/06/2002  
249 Nguyễn Thị Thanh Ngân Ngân 24/05/2000  
250 Vũ Thị Hồng Ngát Ngát 12/02/2002  
251 Nguyễn Trung Nghĩa Nghĩa 15/12/2001  
252 Nguyễn Hữu Nghĩa Nghĩa 24/07/2002  
253 Nguyễn Bá Trung Nghĩa Nghĩa 22/10/2002  
254 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ngọc 22/12/2002  
255 Hoàng Thị Ngọc Ngọc 23/08/2002  
256 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Ngọc 07/08/2001  
257 Nguyễn Đình Nguyên Nguyên 04/01/2002  
258 Hoàng Thảo Nguyên Nguyên 01/12/2002  
259 Trần Thị Bích Nguyệt Nguyệt 21/07/2002  
260 Đoàn Thị Nhài Nhài 29/08/2002  
261 Lại Thị Thanh Nhâm Nhâm 14/11/2002  
262 Phạm Thị Ngọc Nhàn Nhàn 12/02/2002  
263 Đào Văn Nhân Nhân 31/07/2002  
264 Đinh Ngô Uyển Nhi Nhi 20/12/2002  
265 Nguyễn Yến Nhi Nhi 27/03/2002  
266 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung 29/08/2002  
267 Hồ Thị Mỹ Nhung Nhung 15/11/2002  
268 Phạm Thị Nhung Nhung 15/08/2002  
269 Đinh Thị Hồng Nhung Nhung 01/11/2002  
270 Lê Hồng Nhung Nhung 21/09/2002  
271 Phan Thị Tuyết Nhung Nhung 03/10/2002  
272 Trần Thị Hồng Nhung Nhung 30/08/2002  
273 Nguyễn Kiều Hồng Nhung Nhung 12/12/2002  
274 Phạm Thị Nhường Nhường 30/03/2002  
275 Lê Nin Nin 25/12/2002  
276 Lại Thị Nụ Nụ 23/04/2002  
277 Hà Thị Kim Oanh Oanh 01/12/2002  
278 Nguyễn Hoàng Phát Phát 03/04/2002  
279 Ngô Minh Phú Phú 22/04/2002  
280 Phạm Quang Phúc Phúc 29/12/2002  
281 Nguyễn Hữu Phước Phước 02/10/2002  
282 Nguyễn Thu Phương Phương 11/10/2002  
283 Trần Thị Thu Phương Phương 09/08/2002  
284 Lại Thị Mai Phương Phương 15/07/2002  
285 Phạm Hoàng Thế Phương Phương 01/12/2002  
286 Bùi Thị Bích Phương Phương 20/04/2002  
287 Nguyễn Thị Thu Phương Phương 18/12/2002  
288 Nguyễn Thị Hà Phương Phương 12/09/2002 Thiếu học bạ/đơn xin xác nhận kết quả học tập
289 Nguyễn Hữu Phương Phương 08/05/2002  
290 Lương Đại Phương Phương 17/01/2002  
291 Nguyễn Thị Phượng Phượng 27/12/2002  
292 Dương Thị Phượng Phượng 16/11/2002  
293 Trần Thị Bích Phượng Phượng 02/06/2002  
294 Trịnh Xuân Quân Quân 29/01/2002  
295 Mai Đức Quân Quân 02/08/2002  
296 Trương Ngọc Quân Quân 23/07/2002  
297 Nguyễn Đăng Quang Quang 22/01/2002  
298 Trịnh Xuân Quang Quang 13/03/2002  
299 Lê Trọng Quang Quang 08/05/2002  
300 Nguyễn Minh Quang Quang 10/02/2002  
301 Phạm Minh Quang Quang 20/06/2002  
302 Nông Việt Quang Quang 22/10/2002  
303 Lê Văn Quý Quý 28/12/2002  
304 Nguyễn Thị Tú Quyên Quyên 11/06/2002  
305 Trần Nhật Quyên Quyên 09/11/2002  
306 Leo Thị Quyên Quyên 16/06/2002  
307 Đặng Ngọc Quyền Quyền 20/09/2002  
308 Nguyễn Văn Quyết Quyết 31/03/2002  
309 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 29/06/2002  
310 Trần Văn Sáng Sáng 11/04/2002  
311 Đặng Quang Sáng Sáng 15/05/2002  
312 Phan Thái Sơn Sơn 20/07/2002  
313 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 29/07/2002  
314 Nguyễn Đức Vương Sơn Sơn 26/01/2002  
315 Nguyễn Sỹ Sơn Sơn 07/08/2002  
316 Đỗ Đức Sơn Sơn 28/08/2002  
317 Nguyễn Xuân Tam Tam 09/11/2002  
318 Nguyễn Minh Tâm Tâm 05/02/2002  
319 Nguyễn Hữu Sơn Tân Tân 06/09/2002  
320 Trương Duy Thái Thái 27/05/2002  
321 Đỗ Thị Hồng Thắm Thắm 03/12/2002  
322 Nguyễn Cao Thăng Thăng 30/10/2002  
323 Nguyễn Lương Toàn Thắng Thắng 07/03/2002  
324 Đỗ Mạnh Thắng Thắng 03/10/2002  
325 Thân Ngọc Thắng Thắng 14/07/2002  
326 Phùng Đức Thắng Thắng 31/03/2002  
327 Phạm Quyết Thắng Thắng 21/10/2002  
328 Nguyễn Thị Thanh Thanh 06/06/2002  
329 Phạm Tiến Thành Thành 07/07/2002  
330 Vũ Tiến Thành Thành 28/09/2002  
331 Bùi Văn Thành Thành 16/06/2002  
332 Trần Văn Thành Thành 23/10/2002  
333 Bùi Văn Thành Thành 13/05/2000  
334 Nguyễn Văn Thành Thành 08/01/2002  
335 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 20/12/2002  
336 Bùi Phương Thảo Thảo 28/01/2002  
337 Bùi Thị Phương Thảo Thảo 16/10/2002 Thí sinh gửi 2 lần qua bưu điện
338 Đào Phương Thảo Thảo 13/12/2002  
339 Lý Phương Thảo Thảo 21/04/2002  
340 Đinh Thu Thảo Thảo 13/07/2002  
341 Đặng Đình Thi Thi 28/10/2002  
342 Lã Phong Thiên Thiên 30/05/2002  
343 Nguyễn Phúc Thiên Thiên 27/11/2002  
344 Trương Khánh Thiện Thiện 04/02/2001  
345 Vũ Văn Thiết Thiết 24/08/2000  
346 Nguyễn Văn Thịnh Thịnh 30/07/2002  
347 Nguyễn Thị Thu Thu 14/09/2002  
348 Lê Thị Thu Thu 30/06/2002  
349 Nguyễn Thị Hoài Thu Thu 18/10/2002  
350 Nguyễn Thị Thu Thu 27/05/2002  
351 Vũ Văn Thuấn Thuấn 17/05/2002  
352 Nguyễn Thị Hoài Thương Thương 27/07/2002  
353 Nguyễn Thị Hoài Thương Thương 22/11/2002  
354 Phan Nguyên Thưởng Thưởng 08/08/2002  
355 Đào Thị Thanh Thúy Thúy 29/03/2000 Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển
356 Nguyễn Thị Thanh Thúy Thúy 19/07/2002  
357 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy 18/11/2002  
358 Hồ Thị Thanh Thủy Thủy 01/07/2002  
359 Nguyễn Thị Thủy Thủy 28/06/2002  
360 Nguyễn Thị Thủy Thủy 04/01/2002  
361 Nguyễn Thu Thủy Thủy 16/09/2002  
362 Phạm Đình Thụy Thụy 09/05/2002  
363 Nguyễn Việt Tiến Tiến 22/01/2002  
364 Nguyễn Văn Tiến Tiến 06/10/2002  
365 Lê Đức Tiền Tiền 30/04/2002  
366 Nguyễn Đình Tiệp Tiệp 14/08/2001  
367 Phan Nguyên Toàn Toàn 17/02/2002  
368 Nguyễn Mạnh Toàn Toàn 02/10/2002  
369 Đỗ Thị Quỳnh Trâm Trâm 22/05/2002  
370 Trần Thị Trang Trang 02/04/2002  
371 Lê Huyền Trang Trang 19/11/2002  
372 Đinh Văn Trang Trang 04/10/2002  
373 Ngô Huyền Trang Trang 26/12/2002  
374 Triệu Thùy Trang Trang 30/10/2002  
375 Phạm Thị Thu Trang Trang 15/01/2002  
376 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang 08/12/2002 Xác nhận kết quả học tập chưa công chứng
377 Trần Thị Thu Trang Trang 01/01/2002  
378 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang 01/12/2002  
379 Lê Thị Thùy Trang Trang 15/03/2002  
380 Đỗ Xuân Tri Tri 20/11/2002  
381 Phạm Thị Trúc Trúc 06/09/2002  
382 Mai Thị Thanh Trúc Trúc 16/08/2002  
383 Đoàn Kiên Trung Trung 01/04/2002  
384 Nguyễn Đức Trung Trung 17/11/2002  
385 Đặng Văn Trung Trung 12/05/2002  
386 Lê Văn Trường Trường 17/03/2002  
387 Hà Quang Trường Trường 25/01/2002  
388 Hà Minh Trường Trường 02/11/2002  
389 Nguyễn Viết Trường Trường 22/03/2002  
390 Hoàng Thị Cẩm Tú 11/02/2002  
391 Hà Việt Tú 28/06/2002  
392 Phan Văn Tú 04/03/2002  
393 Trần Phúc Tuân Tuân 15/09/2002  
394 Phạm Văn Tuân Tuân 22/02/2002  
395 Phạm Anh Tuấn Tuấn 25/02/2002  
396 Mai Đình Tuấn Tuấn 20/08/2002  
397 Nguyễn Đức Tuấn Tuấn 16/06/2002  
398 Võ Quốc Tuấn Tuấn 10/06/2002  
399 Trần Mạnh Tuấn Tuấn 15/11/2002  
400 Mai Văn Anh Tuấn Tuấn 24/07/2002  
401 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 26/07/2002  
402 Nguyễn Hữu Tùng Tùng 04/09/2002  
403 Dương Đức Tùng Tùng 04/11/2002  
404 Phạm Huy Tùng Tùng 07/09/2002  
405 Nguyễn Quang Tùng Tùng 01/11/2002  
406 Đào Ngọc Tùng Tùng 11/11/2002  
407 Nguyễn Thị Tuyết Tuyết 25/06/2002  
408 Ngô Phương Uyên Uyên 02/02/2002  
409 Kiều Thị Thu Uyên Uyên 24/09/2002  
410 Trần Thu Uyên Uyên 16/03/2002  
411 Nguyễn Thị Thảo Vân Vân 06/08/2002  
412 Lê Thị Vân Vân 17/03/2002  
413 Trần Thị Vân Vân 03/03/2002  
414 Nguyễn Quang Văn Văn 04/04/2002  
415 Hoàng Đình Việt Việt 19/08/2002  
416 Nguyễn Đức Việt Việt 06/11/2002  
417 Trần Quốc Việt Việt 17/09/2002  
418 Đặng Tuấn Việt Việt 02/08/2002  
419 Doãn Huy Việt Việt 01/01/2002  
420 Đào Mạnh Vinh Vinh 14/10/2002  
421 Đặng Quang Vinh Vinh 02/04/2002  
422 Ngô Minh Vương Vương 27/07/2002 Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển
423 Đỗ Lê Khánh Vy Vy 12/02/2002  
424 Phùng Thị Xuân Vy Vy 31/03/2002  
425 Nguyễn Thúy Vy Vy 07/06/2002  
426 Tạ Thị Thanh Xuân Xuân 18/12/2002  
427 Nguyễn Thị Hải Yến Yến 21/03/2002  
428 Trịnh Hải Yến Yến 16/08/2002  
429 Lê Thị Hải Yến Yến 10/05/2002  

 

Danh mục tin: