DANH SÁCH THÍ SINH GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (cập nhật 17h00 hàng ngày)

DANH SÁCH THÍ SINH GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (cập nhật 17h00 hàng ngày)STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 18015771 NGUYỄN THỊ MINH HẢI 25/05/2002 Nữ 7480201
2 13000680 ĐỖ TIẾN THÀNH 03/10/2002 Nam 7580301
3 27005761 VŨ NGỌC MINH 25/10/2002 Nam 7520130
4 25012334 ĐÀO HỮU QUYỀN 15/06/2002 Nam 7520130
5 21010863 LÊ CÔNG PHÚC 06/07/2002 Nam 7520103
6 25018238 NGUYỄN VĂN XUYÊN 19/01/2002 Nam 7520114
7 03001771 CAO THỊ PHÚC 27/06/2002 Nữ 7840101
8 29013069 TRẦN QUỐC TRIỆU 03/09/2002 Nam 7840101
9 21016602 VŨ TUẤN HIẾU 14/02/2002 Nam 7340101
10 25007311 NGÔ THỊ HƯỜNG 06/07/2002 Nữ 7340101
11 18015906 GIÁP THỊ MAI 23/01/2002 Nữ 7510605
12 03017174 HOÀNG THỊ MAI PHƯƠNG 04/06/2002 Nữ 7510605
13 17009525 TRẦN THỊ THANH THÚY 04/10/2002 Nữ 7510605
14 08000492 TRẦN THANH TÙNG 12/02/2002 Nam 7510605
15 01050421 KHUẤT THỊ THẢO 24/09/2002 Nữ 7340301QT
16 14007253 LÊ PHƯƠNG UYÊN 11/08/2002 Nữ 7340301
17 10001035 HOÀNG THANH TÙNG 21/09/2002 Nam 7580205-01
18 03018184 KHỔNG HỮU PHONG 24/05/2002 Nam 7580205-02
19 26003769 NGUYỄN VĂN QUYẾT 31/03/2002 Nam 7520207
20 28025937 MAI VĂN AN 09/07/2002 Nam 7580201
21 25003372 ĐÀO THU THỦY 15/01/2002 Nữ 7580201

 

Số điện thoại hỗ trợ:

+ 0904.670.149: Hỗ trợ về chuẩn bị hồ sơ nhập học;

+ 0243.766.9295: Hỗ trợ về nộp các khoản thu;

+ 0243.766.5609: Hỗ trợ đăng nhập và khai hồ sơ online;

+ 098.616.2222 hoặc 0986.094.888: Hỗ trợ ViettelPay.

Danh mục tin: