DANH SINH VIÊN K64 ĐĂNG KÝ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2023-2024

DANH SINH VIÊN K64 ĐĂNG KÝ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC gIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG BÁO DANH SINH VIÊN K64 ĐĂNG KÝ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HỆ  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2023-2024
 

SINH VIÊN XEM PHÒNG THI, NGÀY THI, GIỜ THI TẠI FILE ĐÍNH KÈM

Đính kèm: 
Danh mục tin: