HƯỚNG DẪN THÍ SINH TỰ DO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GDĐT

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TỰ DO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GDĐT

Căn cứ công văn 1919/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Trích mục I.6:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN HỆ THỐNG phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023, thí sinh:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V) và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyển sinh.

Toàn văn công văn 1919/BGDĐT-GDĐH trong file đính kèm

Danh mục tin: