HIỂU ĐÚNG VỀ TIÊU CHÍ PHỤ

HIỂU ĐÚNG VỀ TIÊU CHÍ PHỤ

HIỂU ĐÚNG VỀ TIÊU CHÍ PHỤ

1. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng với thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn trúng tuyển, vì vậy nên nếu thí sinh có tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn trúng tuyển thì không cần quan tâm đến tiêu chí phụ.

2. Có 2 tiêu chí phụ, sẽ quan tâm lần lượt theo thứ tự: Ưu tiên điểm Toán cao hơn rồi mới xét đến thứ tự nguyện vọng.

Ví dụ cụ thể như sau:

Ngành Kỹ thuật XD CTGT có điểm chuẩn 19.25 và 2 tiêu chí phụ là điểm Toán >=7.0, nv1.

+ Nếu thí sinh có điểm từ 19.26 trở lên thì đã trúng tuyển, không cần quan tâm tiêu chí phụ;

+ Nếu thí sinh đạt 19.25 và có điểm toán từ 7.0 đ trở lên thì đã trúng tuyển, không cần quan tâm tới thứ tự nguyện vọng;

+ Nếu thí sinh đạt 19.25 và có điểm toán bằng 7.00 thì chỉ các thí sinh đăng ký NV1 vào ngành mới trúng tuyển.

 

Danh mục tin: