KẾ HOẠCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - NHẬP HỌC - HỌC TẬP KHÓA 61

KẾ HOẠCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC - NHẬP HỌC - HỌC TẬP KHÓA 61

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Công bố kết quả xét tuyển theo kết quả thi TPHT tại website

http://ts.utc.edu.vn

http://ketquats.utc.edu.vn

23h00 ngày 4/10/2020

 

Sinh viên nhận thông tin về thời gian xác nhận nhập học và nhập học, tài khoản khai hồ sơ điện tử khi tra cứu kêt quả trúng tuyển

2

Sinh viên XNNH và nhập học

- Sinh viên nhập học theo khung thời gian được thông báo khi tra cứu kết quả trúng tuyển

- Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và kinh phí theo theo hướng dẫn

8h00 ngày 6/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020

Sinh viên phải hoàn thành khai hồ sơ điện tử trước khi XNNH và nhập học tại website http://nhaphoc.utc.edu.vn, in đơn nhập học và phiếu đề nghị cấp thẻ sinh viên sau khi khai để mang theo khi nhập học

Sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ nhập học ngày 5/10/2020 theo giấy báo nhập học

3

Sinh hoạt sinh viên - công dân đầu khóa

 

Từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020

Sinh viên nhận kế hoạch sinh hoạt sinh viên - công dân khi nhập học

4

Học tập học kỳ I năm học 2020-2021

Từ 19/10/2020

Mỗi sinh viên sẽ được cấp 01 tài khoản truy cập vào hệ thống Quản lý đào tạo của Nhà trường (https://qldt.utc.edu.vn) để nhận các thông báo, đăng ký học, lịch học, lịch thi...Trong tuần học đầu tiên sinh viên sẽ được các đơn vị chức năng hướng dẫn đăng nhập và sử dụng các chức năng phần mềm.

 

Danh mục tin: