Kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61

Kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61

- Hiện nay đã có kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61. Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại ĐÂY

- Thí sinh muốn phúc khảo kết quả thi làm đơn theo mẫu đính kèm nộp tại: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - 209A9

- Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo kết quả thi: Chậm nhất ngày 02/11/2020

- Lệ phí phúc khảo: 50.000đ

Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

Danh mục tin: