KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-ĐHGTVT, ngày 06/02/2023 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Giao thông vận tải;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải;
Căn cứ kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải.
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển kết hợp (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội), xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2024 (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh) và hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

Danh mục tin: