Thông báo điểm trúng tuyển và các tiêu chí xét tuyển Đại học chính quy 2019 xét tuyển bằng kết quả thi THPT QG 2019

Thông báo điểm trúng tuyển và các tiêu chí xét tuyển Đại học chính quy 2019 xét tuyển bằng kết quả thi THPT QG 2019

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển và các tiêu chí xét tuyển Đại học chính quy 2019 xét tuyển bằng kết quả thi THPT QG 2019: 

Đính kèm: 
Danh mục tin: