THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH HỆ CHÍNH QUY BẰNG HỌC BẠ (NỘP TRỰC TUYẾN)

THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH HỆ CHÍNH QUY BẰNG HỌC BẠ (NỘP TRỰC TUYẾN)

Do tình hình dịch Covid 19, Thí sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận học bạ gốc do nhiều trường THPT chỉ cấp cho Thí sinh học bạ công chứng. Vì vậy, Trường ĐHGTVT cho phép Thí sinh có thể chụp ảnh học bạ từ bản học bạ công chứng để nộp đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy theo phương thức nộp trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường. Lưu ý khi chụp ảnh, chụp rõ nét, đầy đủ thông tin và đặc biệt phần dấu giáp lai giữa các trang và các dấu xác nhận khi công chứng. Xem mẫu chụp tại đây"