THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THEO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY CỦA ĐH BKHN