Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT thí sinh cần lưu ý

Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT thí sinh cần lưu ý

Phụ lục 1

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020

Kèm theo công văn số: 3313/BGDĐT-GDĐH

V/v điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn v tham gia

Thời gian thực hiện tại CV 1778

Thời gian được điều chỉnh

1.

Các trường cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

Trường ĐH

Vụ GDĐH Cục CNTT

Trước ngày 30/8 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

Trước ngày 10/9 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

2.

Các trường cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh đối với các thí sinh xét tuyển thẳng; các thí sinh xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh của trường

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

 

Trước ngày 15/9 đối với các đợt tuyển sinh đã xác nhận nhập học trước ngày 10/9/2020

3.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ Pháp chế, Cục NG CBQLGD, các trường

Dự kiến trước ngày 7/9

Trước ngày 17/9

4.

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước ngày 8/9

Trước ngày 18/9

5.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Dự kiến từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9

Từ ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 25/9

6.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Dự kiến từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 18/9

Từ ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 27/9

7.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27/9/2020)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 20/9

Trước 17 giờ 00 ngày 29/9

8.

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 21/9

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9

9.

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường ĐH, CĐ

Vu GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9

Từ ngày 02/10 đến 17 giờ 00 ngày 04/10

10.

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9

Trước 17 giờ 00 ngày 05/10

11.

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh, Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/10 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17 giờ 00 ngày 10/10 (tính theo dấu bưu điện)

12.

Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 7/10

Trước 17 giờ 00 ngày 14/10

13.

Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL

Dự kiến từ ngày 8/10

Từ ngày 15/10

14.

Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL

Từ tháng 8 đến 12/2020

Từ tháng 8 đến 12/2020

15.

Các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước ngày 28/2/2021

Trước ngày 28/2/2021

 

Danh mục tin: