Mở ngành đào tạo mới Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

Mở ngành đào tạo mới Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học giao thông vận tải mở ngành đào tạo Kỹ thuật robot và trí tuệ nhận tạo từ ngày 25/6/2021

Chi tiết mời xem file đính kèm

Danh mục tin: