Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào ĐH GTVT tại http://ketquats.utc.edu.vn/

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào ĐH GTVT tại http://ketquats.utc.edu.vn/

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào trường Đại học GTVT tại webstie http://ketquats.utc.edu.vn/

Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học từ 6/10/2020 đến 10/10/2020 theo khung thời gian Nhà trường bố trí, trường hợp ở tỉnh xa có thể xác nhận và nhập học ở ngày liền kề nhưng trước 17h00 ngày 10/10/2020

Các thí sinh trúng tuyển thực hiện khai báo hồ sơ điện tử theo hướng dẫn trước khi xác nhận nhập học và nhập học

Danh mục tin: