Công bố mức điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019